Схема девиаторно свързване

схема девиаторно свързване
Все по-популярни стават димери със смяна на съпротивлението чрез бутони, например два поставени един над друг. Първият електронен димер, чийто принцип продължава да се използва понастоящем и се смята за класически, е създаден през 1961 г. и използва полупроводникови прибори. Без дросел са само някои от най-елементарните модели, но техният ток пък предизвиква споменатите вибрации и неприятно бръмчене от нишката на лампата. Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете. При първоначално включване на захранването Т-тригерът се нулира през асинхронния нулиращ вход R, така че помпата остава изключена. Електрошокови палки Електрошокова палка Електрошокова палка MINI Напрежение: 4 500 000 V Батерия: Презареждаема Други: LED фенерче, защитен щифт ПОДАРЪК: безплатно калъфче за колан!


Димери с ръчно управление Класическият начин в димерите с фазово регулиране е промяната на управляващото съпротивление и съответно регулирането на силата на светлината да става чрез въртеливото или постъпателно движение на плъзгача на вграден в тях потенциометър. Приборите за това дистанционно регулиране се наричат димери за луминесцентни лампи или електронни потенциометри и се означават с буквите FLR и символ на луминесцентна тръба. Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа.

Превишаването на тази мощност прегрява димера и създава опасност от повреда. По време на експлоатацията на димера и при монтажни работи може да се получи късо съединение в лампата или електрическата инсталация. Използва се за включване на осветителни тела и в битови уреди. Това е накратко свързването на лампа с два девиаторни ключа. Ето защо през последните десетилетия плавното регулиране на силата на светлината чрез димери (наричано също и димиране) заема все по-важно място в осветлението на жилищни и офис сгради, търговски площи и открити пространства. Притежава четири неподвижни контакти, а подвижните контакти осъществяват връзка между два неподвижни.

Похожие записи: