Годован фармакология в рисунках и схемах том 2

годован фармакология в рисунках и схемах том 2
Приводятся современные представления о контроле транспорта лекарств через биологические мембраны, их рецепторного взаимодействия. Для студентів 1-го курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.ISBN 978-966-443-015-6«Ділова українська мова» 2009 р., 248 стор. навчальний посібник В. В. Білик, С. Л. Брайченко, О. Ю. Колтунов та ін. Підручник призначений для додипловмногонавчання і спеціалізації з неонатології студентів V і VI курсів медичних і педіатричних факультетів вищих медичних навчальних закладів III- IV рівнів акредитації. Видавнича діяльність. >> Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.


Автор книжки В.М. Запорожан — академік НАМН України,доктор медичних наук,професор, ректор Одеського національного медичного університету. Роздуми про причини кризи духовності, про життєві орієнтири і цінності людини,прогнози й перспективи життя на Землі є канвою цієї книги. Часть 1 Налётов С.В — Получить книгу по медицине — Скачать бесплатно книгу: Клиническая фармакология В 2-х частях.

Первый том содержит в себе информацию об использовании фармакологических свойств вместе с прочими медико-биологическими, клиническими дисциплинами. Окремі розділи присвячені ушкодженням ока,рефракції та змінам органа зору при загальних захворюваннях. Том 9 Кулаков В.И. — Получить книгу по медицине — Скачать бесплатно книгу: Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии Том 9 Кулаков В.И. — Получить книгу по медицине — Скачать бесплатно книгу: Рациональная фармакотерапия в офтальмологии Руководство для практикующих врачей. Окремі розділи присвячені оцінці новонароджених за шкалою Апгар, первинній реанімації новонароджених, оцінці гестаційного віку, годуванню новонароджених. Книга содержит множество практических рекомендаций по организации и повышению эффективности управления социальными системами.

Похожие записи: