Свързване на девиаторен ключ схема

свързване на девиаторен ключ схема
Повече информация за примерни сцени на осветление с интегриран контрол на щори, мултимедия и климатизация можете да видите тук. Системата разполага също с миниатюрни модели дистанционни управления, които са подходящи за общи сцени и пълно изключване при напускане на дома, управление на гаражни и дворни врати, едновременно със системата за охрана, осветленията по входните алеи и др. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Това е причината закъснението на включване на лампата спрямо началото на полупериода да се изразява в градуси и да се нарича фазово закъснение. Всяка електрическа инсталация използвана като вътрешна сградна инсталация, се изгражда с ел. проводник, най-често някакъв вид кабел.


Активни стенни панели Активните панели за контрол се монтират на избрани от вас места в дома и могат да бъдат стационарни и преносими. Допълнително два светлинни индикатора на всяко табло с бутона. При следващото докосване тя намалява по същия начин. Като резултат ключът се оказва затворен повече време през единия полупериод, отколкото през другия, което е еквивалентно на протичане през лампата и на постоянен ток с неголяма стойност. Предимство на метода са много по-малките смущения, тъй като включването на лампата става при нулево мрежово напрежение. Когато гледате филм, преносимият панел ще ви позволи да контролирате мултимедийните устройства, да управлявате телевизора, сателитния приемник, плеъра или медия сървъра, едновременно с осветлението, щорите и климатика в стаята.

Всичко това, събрано в общия интерфейс на панела и подредено по начина, който вие сте избрали. Същевременно регулирането в работния диапазон става плавно и без резки преходи, което е добър признак за качеството на контролерите и осигурява естетична равномерност при контролa на осветлението. Стъклен лицев панел, пълна съвместимост със системите за контрол, които изграждаме и богата функционалност — плавно регулиране, запаметени нива на осветление и позиции на щори, активиране на готови сцени на осветление, еко-режим, подсвет с променлив цвят, звуков сигнал при докосване и др.

Похожие записи: