Передумови виникнення маркетингу схема

передумови виникнення маркетингу схема
Товаровиробники були безсилими перед ним; вони не могли на нього якимось чином впливати чи регулювати його. Але зовсім недавно з’явилась принципово нова маркетингова технологія, яка дозволяє значно економити затрати на виробництво продукту і одночасно його рекламувати. Це так званий краудсорсинг. Бізнес-ризик виникає, як правило, тоді, коли виробничо-господарська діяльність підприємства є менш успішною, порівняно з тією, що була запланована. За можливостями страхування фінансові ризики поділяються на ті, що підлягають і ті, що не підлягають страхуванню. Завдяки цьому фактору стало можливим оперативно реагувати на зміни потреб і коливання ринкової кон’юнктури. / останнє: прискорення впровадження маркетингу було зумовлене економічними кризами надвиробництва.


Below The Line — «під рискою») найвірогідніше виник у компанії «Procter & Gamble». Керівник відділу маркетингу, працюючи над бюджетом, включив усі класичні інструменти просування: рекламу в пресі, на телебаченні та радіо, PR, розробку нової упаковки тощо. Інформаційне поле, з одного боку, стає дуже розрізненим, а з іншого боку, дуже насиченим. У цих умовах вибрати свою комунікаційну стратегію стає непросто. Панівна теорія – наукові ос-нови поведінки і прийняття рішень Промисловий і споживчий маркетинг Факторінг, дискри- мінантний аналіз, математичні методи, маркетингові моделі, аналіз даних 1980- 1990 Формування вчення про маркетинг як функцію менедж- менту. Активний розвиток товарного виробництва в кінці XX тисячоліття та відповідні проблеми із збутом товарів (перевиробництво) об’єктивно поставили на порядок дня пошук принципово нових підходів в організації процесу випуску та продажу товарів.

Програма дисципліни передбачає набуття студентами системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та функціонування системи маркетингу на підприємстві. Рентабельність виробництва продукції: Р=(П*100%)/С, де П – прибуток, С — собівартість. Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Маркетинг» базується на загальних знаннях дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Статистика», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства» і є основою для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих дисциплін. Наприклад, інвестиційна діяльність підприємства характеризується портфелем різних інвестиційних ризиків. Негативні наслідки внутрішніх фінансових ризиків усуваються за рахунок ефективного управління ними, тобто зниження загального рівня фінансових ризиків досягається за рахунок зниження саме внутрішніх ризиків. Цей вид ризику визначається підприємницьким кліматом, створеним у державі, регіоні.

Похожие записи: